Dicție.md îți spune astăzi, câteva secrete despre volumul potrivit al vocii.

Dacă cei prezenţi nu te vor auzi bine, nu vor putea fi atenţi şi nu vor înţelege informaţiile pe care vrei să li le transmiţi. În schimb, dacă vei vorbi prea tare, cei din auditoriu s-ar putea irita sau chiar te-ar putea considera lipsit de respect.

DACĂ un orator nu vorbeşte suficient de tare, unele persoane din auditoriu ar putea aţipi.

Cum poţi şti dacă volumul vocii tale este adecvat situaţiei? Unul dintre cele mai bune indicii este reacţia publicului. Dacă observi că cineva din auditoriu face eforturi serioase pentru a te auzi, ar trebui să te străduieşti să vorbeşti mai tare.

O cuvântare în aer liber, înaintea unui auditoriu, este mult mai greu de ţinut decât o cuvântare într-o sală cu o acustică bună.

Deşi echipamentul de sonorizare este deosebit de util, el nu-l scuteşte pe orator de a vorbi mai tare când trebuie.

Când încerci să captezi atenţia cuiva care este ocupat, volumul ridicat poate fi util. De aceea, părinţii ridică vocea pentru a-şi chema copiii de la joacă.

Chiar şi după ce ai reuşit să captezi atenţia celor din auditoriu, este important să vorbeşti cu un volum adecvat. Dacă vorbeşti prea monoton, poţi da impresia că eşti slab pregătit sau că nu eşti convins de ceea ce spui.

Cum îţi poţi doza volumul. Unii au nevoie de eforturi susţinute pentru a învăţa să-şi dozeze volumul. Alţii vorbesc, poate, mai încet deoarece au o voce mai slabă. Cu efort însă, aceştia vor putea face îmbunătăţiri, chiar dacă vocea le va rămâne tot slabă. Fii atent la respiraţie şi la poziţia corpului. Fă exerciţii vorbind în poziţie aşezată sau în picioare. Trage-ţi umerii înapoi şi inspiră adânc. Umple-ţi plămânii cu aer. De acest plus de aer, corect dozat, va depinde modul în care îţi vei controla volumul vocii în timpul vorbirii.

Alţii însă au probleme pentru că vorbesc prea tare. Această deficienţă s-ar putea datori faptului că lucrează afară sau într-un loc zgomotos. Sau poate că provin dintr-un mediu în care se ţipă şi în care se întrerup unii pe alţii. De aceea, ei consideră că singurul mijloc de a lua parte la conversaţie este acela de a vorbi mai tare decât ceilalţi.

UN VOLUM RIDICAT AL VOCII ESTE NECESAR PENTRU:

  • A capta atenţia unui auditoriu numeros
  • A contracara factorii perturbatori
  • A capta atenţia auditoriului când spui ceva foarte important
  • A îndemna la acţiune
  • A reţine atenţia unei persoane sau a unui grup

SUGESTII

  • Fii receptiv la reacţia celor cu care vorbeşti; vorbeşte suficient de tare ca ei să te audă bine.
  • Învaţă să inspiri adânc.