Omul are capacitatea de a percepe diferenţiat fonemele. La emisia unui fonem participă atât sistemul auditiv, cât şi sistemul kinestezic şi articulator.

În limba română avem foneme surde ( s, t, c, p, f , ş ) în care coardele vocale nu vibrează, cât şi foneme sonore care implică vibraţia coardelor vocale ( z, d, g, j, v).

Copilul trebuie să realizeze aceste diferenţieri între fonemele perechi : s/z, ş/j, t/d, p/b, c/g, ş/j. Când nu face distincţia între aceste sunete, odată intrat în şcoală apar confuziile şi la nivelul scrierii. Copilul va scrie exact cum aude. “Săpada este albă” sau ” Coşocul este gros”.

Ceea ce trebuie făcut, după emisia sunetului şi fixarea lui, este diferenţierea cu ajutorul cuvintelor paronime.

Dezvoltarea auzului fonematic presupune formarea percepţiei auditive corecte, formarea capacităţii de diferenţiere fonematică, formarea capacităţii de analiză fonetică.

Ca să se reuşească acest lucru, chiar din faza impostării sunetului, trebuie făcute exerciţii de analiză fonematică ( ex : Unde auzim sunetul S ? La începutul, la mijlocul sau la sfârşitul cuvântului). Pentru a realiza această analiză vom folosi pentru preşcolari imagini sau desene, iar pentru şcolari cuvinte scrise.

Etapa iniţială de formare a auzului fonematic porneşte de la imitarea sunetelor din natură (cum face ?), apoi se trece de la emisia silabelor perechi (pa-ba, fa-va) la jocul cu cuvintele paronime. Şi jocurile hazlii ( frământările de limbă ) ajută la automatizarea şi diferenţierea sunetelor.

sursa: http://copilarie.weebly.com

SCALA DEZVOLĂRII LIMBAJULUI

  1. LIMBAJUL RECEPTIV
DOMENIUL 18-23

LUNI

2-3 ANI 3-4 ANI 4-5 ANI 5-6 ANI
NUMELE Recunoaşte numele   Poate să-şi audă numele când este strigat din altă încăpere    
CUVINTELE Înţelege ”NU” Ştie aproape 50 de cuvinte     Înţelege mai mult de 2000 de cuvinte
VERBELE Înţelege verbele simple

 

 

       
CULORILE

 

 

 

    Identifică culorile    
COMENZILE Înţelege comenzi simple Înţelege şi execută două comenzi succesive      
ÎNTREBĂRI Recunoaşte câteva părţi ale corpului Recunoaşte 5-6 părţi ale corpului şi le arată pe o păpuşă Înţelege „cine”

„ce”

„unde”

Înţelege întrebări complexe  
CUVINTE DESCRIPTIVE   Înţelege cuvinte ca „ fericit”, „mare”   Înţelege concepte spaţiale ( „lângă”, „în spatele”)  

 

 

  1. LIMBAJUL EXPRESIV
Domeniul 18-23 luni 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani
SUNETE Pronunţă vocalele şi consoanele m,n,h

Imită onomatopee

Începe să folosească şi alte sunete

Pronunţă m,p,t Pronunţă

B,d,c,c,f

Distorsionează

L,r, s,z, ţ, ş,j, ce-ci, ge-gi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunţă s,z,ţ,ş,j,ce,ge,v,l Dificultăţi în pronunţia sunetelor ţ, r
CUVINTE Spune 8-10 cuvinte Spune 40 de cuvinte Spune consoanele la începutul, mijlocul, finalul cuvântului Spune 200 – 300 cuvonte

Defineşte cuvintele

 
SUBSTANTIVELE     Foloseşte pluralul    
VERBE   Foloseşte perfectul compus      
PRONUMELE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foloseşte  pronumele posesiv „ al meu”

 

 

 

 

 

 

 

Foloseşte pronumele personal EU şi TU Foloseşte pronumele personal noi, voi,ei    
PROPOZIŢII Combină două cuvinte Spune propoziţii formate din 2-3 cuvinte Repetă propoziţii

Poate spune propoziţii din 4 sau mai multe cuvinte

Poate  spune o povestioară

Poate descrie un tablou Poate spune propoziţii din 8 sau mai multe cuvinte

Descrie obiecte

ÎNTREBĂRI Cere mâncarea

 

 

 

 

 

 

Întreabă „Ce este aceasta ?”, „Unde este… meu ?” Răspunde la întrebări simple ( „ Ce facem când ne e foame ? „ Întreabă „De ce ?” Poate să răspundă la întrebări după ce i s-a citit o poveste
PROZODIA   Foloseşte

Inflexiunile vocii când întreabă ceva

     
CÂNTEC   Încearcă să cânte      
ALTELE   Recunoaşte sunetele obiectelor Poate să înţeleagă mult mai multe

Se joacă cu limbajul

Vorbirea este inbteligibilă, dar mai există dificultăţi în pronunţie Se angajează în conversaţie

 

INFORMAŢII DE PE PE SITE-UL „L” OTOPHONISTE”