Emiterea sunetului S –  Ș

EMITEREA CORECTĂ A SUNETULUI S
 buzele întinse, şirurile de dinţi uşor deschise
 vârful limbii se sprijină în spatele incisivilor inferiori
 pe linia mediană a limbii se formează un canal îngust, prin care
iese aerul şi se emite sunetul S
 după executarea mişcărilor de gimnastică a aparatului
articulator, se demonstrează în faţa oglinzii modul de articulare
corectă a sunetului
 când s-a obţinut poziţia corectă a aparatului articulator, se va
cere emiterea în şoaptă, prelungit, a sunetului SSSSSSSSSS
 se va face diferenţierea auditivă dintre emisia greşită şi cea
corectă, prin modificarea punctului de articulare

REALIZAREA EMITERII CORECTE A CONSOANELOR Ş – J
Emiterea se învată în oglindă, prin imitaţie – după logoped.
 Înainte de a învăţa sunetele Ş – J, trebuie să ne asigurrăm că sunt
emise corect sunetele S – Z.
 Maxilarele sunt puţin depărtate, distanţa dintre cele două arcade
să fie mai mare decât la emiterea sunetului S
 Buzele sunt rotunjite în formă de pâlnie şi aduse în faţă (ţuguiate)
 Limba este contractată, marginile se sprijină pe molarii superiori,
iar vârful se întoarce spre bolta palatină
 Vălul palatin este ridicat

 Jetul de aer fonator produce zgomot şuierat, specific fonemului
Ş; acesta se simte în podul palmei, ca un suflu de aer CALD, şi nu
RECE ca la sunetul S.
 Sunetul J are acelaşi mod de articulare ca şi sunetul Ş, diferenţa
este de la consoana surdă la cea sonoră.
 Consoana Ş este surdă: coardele vocale sunt larg deschise,
facilitând trecerea unui jet mai mare de aer expirat
 Consoana J este sonoră: coardele vocale sunt apropiate şi
vibrează; vibraţiile se simt pe dosul palmei, aşezat în regiunea
larigelui; vibrează uşor şi vârful limbii; la consoana J unda
expiratoare este mai slabă.

 sunetul „S” în silabe:

 – intervocalic: ASA   ESA   ISA   OSA   USA   ASE   ESE   ISE   OSE   USE   ASI   ESI   ISI   OSI   USI   ASO  ESO   ISO   OSO  USO   ASU   ESU   ISU   OSU   USU   

 – repetate: SASA   SESA   SISA   SOSA   SUSA   SASE   SESE   SISE   SOSE   SUSE   SASO   SESO    SISO   SOSO   SUSO   SASI   SESI   SISI   SOSI   SUSI   SASU   SESU    SISU    SOSU   SUSU

              sunetul „Ş” în silabe:

  – silabe directe: ŞA   ŞE   ŞI   ŞO   ŞU   ŞĂ   ŞÎ

        – diftongi: ŞIE   ŞEA   ŞIU   ŞOA   ŞIO   ŞUI   ŞEU   ŞAU   ŞOI   ŞĂU   ŞEI 

  – în combinaţii

  • pronunţia sunetului “S” în cuvinte:

– sunetul „S” în poziţie mediană, cuvinte monosilabice:

TROSC      POST     GUST       TEST    GEST      PLISC      TRIST      VEST  VÂSC

 – sunetul „S” în poziţie mediană, cuvinte bisilabice:

RASĂ     CASĂ    DESEN    CLASĂ     DRESOR    DOSAR     NISIP      PLASĂ     MASĂ    VISA     PIESĂ      LIPSI     MESAJ     PISOI      SOARE    SOSIT   GĂSI  VESEL     VOPSI     BURSUC 

 – sunetul „S” în poziţie mediană, cuvinte polisilabice:

CĂSUŢĂ   MĂSUŢĂ   MĂSURĂ   CĂSĂTORIE   VISĂTOR   FOLOSI   MIROSI   OBOSEALĂ   MUSAFIR   BUSOLĂ   ŞOSETĂ   POSIBIL   PISICĂ   TERASĂ   EMISIUNE   MESERIE   EPISOD   DESIGUR   BISERICĂ   PEISAJ   ÎNCHISOARE   PASĂRE   CASETOFON   FASOLE    BUCĂTĂREASĂ    

 – sunetul „S” în poziţie mediană, grupuri consonantice:

DISC   BISCUIŢI   MICROSCOP   ASCUŢITOARE   ATMOSFERĂ   ASFALT   OSPĂTAR   ASPIRATOR   VOPSEA   CLEPSIDRĂ   CONSERVE   MĂSLINE   PASTĂ   CASTANE   TRIST   VESTĂ   FUSTĂ   CASTRAVETE   MISTREŢ   CASTRON   CONSTRUCŢIE

 consonantice: ŞTA   ŞCO   ŞNU    ŞMA   ŞTE   ŞCA   ŞCHI   ŞPA      ŞPI   ŞTRA   ŞNE   ŞMI   ŞTI    ŞCĂ

 pronunţia sunetului “Ş” în cuvinte:

– sunetul „Ş” în poziţie iniţială, în cuvinte monosilabice şi bisilabice:

ŞAL    ŞAH    ŞEF    ŞINĂ    ŞIRAG    ŞOIM    ŞORŢ   ŞERIF    ŞERVET     ŞARPE    ŞAPCĂ     ŞAPTE    ŞOAPTĂ    ŞURUB    ŞAMPON  ŞTIU   ŞCOALĂ   ŞNIŢEL   ŞTERGE   ŞNUR   ŞMECHER    ŞIRET    ŞOFER   ŞOSEA   ŞUNCĂ   ŞANSĂ

 – sunetul „Ş” în poziţie iniţială, în cuvinte polisilabice:

ŞOPÂRLĂ    ŞIFONIER    ŞUIERĂ    ŞUVIŢĂ   ŞURUBELNIŢĂ     ŞAMPANIE    ŞTAMPILĂ   ŞIFONA   ŞOARECE   ŞOBOLAN   ŞUIERA   ŞUŞOTI

 – sunetul „Ş” în poziţie iniţială, grupuri consonantice:

ŞCOLAR   ŞCOALĂ   ŞCHIOP   ŞLEFUIRE   ŞNUR   ŞTAMPILĂ   ŞTAFETĂ   ŞTERGE   ŞTIRE   ŞTIULETE   ŞTRAND   ŞTRENGAR

Mult succes, tuturor celor din comunicatea Dicție cu Vera Nastasiu, 

Din 23 Ianuarie avem curs nou pentru copii, iar din 1 februarie, curs nou pentru adulți. 

Detalii la +373 67449944.