Vera Nastasiu a fost invitată în incinta Liceului Socrate din Chișinău să modereze un training la dicție și discurs public pentru profesorii din această instituție.  Instruirea a fost una extraordinară. Am avut parte de un public receptiv și implicat la fiecare etapă de instruire. 📚 Mulțumim domnului Adrian Ghicov pentru frumoasa ocazie de a vorbi profesorilor despre pasiunea și dragostea noastră față de limba romană. 👏📚

Iată opinia domnului doctor habilitat, conferențiar universitar, Adrian Ghicov:

LA 15 FEBRUARIE, PROFESORII LUI SOCRATE AU ALES CAUZA ELOCINȚEI ȘI PE CEA A DISCURSULUI PEDAGOGIC PERSUASIV.

Personalitate la cote maxime, în accepțiunea validată de C. Rogers, Vera Nastasiu, autoritate morală și profesională incontestabilă, a justificat cu lux de amănunte azi, în cadrul Școlii profesorului de succes, care funcționează în liceul ,,Socrate”, că e total și definitiv prinsă în procesul de formare a ființei pentru a fi și a deveni continuu cu resursele inepuizabile ale atitudinii comunicative în actul vorbirii culte. Energetică și expresivă, Vera Nastasiu ne-a contaminat azi de optimismul ideii că nu există limite pentru ce poate deveni vorbitorul inteligent. Și că această devenire este controlată de capacitatea lui de a alege liber între cultură și (sub) cultură, între umanism și egoism. Formarea a fost și o lecție despre pedagogia curajului și terapia binelui.
Exprimăm sincere mulțumiri fondatorilor liceului pentru investiția importantă în formarea continuă a cadrelor didactice. LOCUIM ÎN SPAȚIUL PROPRIEI VORBIRI.